AKRYL

 A K R Y L M Å L N I N G A R
Akrylmålningar på kanvas monterade på en 45 mm djup träram.
Mått 90x110 cm.