OILPAINTING on MDF

MDF, Medium Density Fiberboard, is a wood fiber board.
It is a smooth and very hard but still easy to work wooden board.

Oljemålning på Mdf-platta.
MDF, Medium Density Fibreboard, är en träfiberskiva.
Det är en slät och mycket hård men ändå lättarbetad träskiva.

Sorry, there are no products in this collection