RECYCLING ART

🇸🇪  Ingenting går till spillo. Jag köper duk på rulle - klipper och spänner upp på kilram i egen regi. Ofta blir det små dukbitar i olika storlekar över. Dessa använder jag till att måla små motiv som jag kallar för "recycling art". 

Alla motiv - oberoende storlek - kostar max 2 900:-/tavla

🇬🇧  Nothing is wasted. I buy canvas on a roll - cut and do my own framing. Often there are small pieces of canvas in different sizes left over. I use these to paint small motifs that I call "recycling art". 

All motifs cost maximum 2 900 sek/painting